Välkommen !

Detta är början på mina tankar om poliken.
Det kanske inte hänger ihop allt än, det får ni ha överseende med.
Det som fått mig att börja skriva och ironisera är de nya sjukförsäkringsreglerna och den orimliga förföljelse av alla sjuka.
Min önskan är att vi kan skapa ett bättre samhälle.
_____________________________________________________________________________________________________

Sjukdom

Ett första utkast på hur jag tycker att "den nya mänskliga försäkringskassan" ska fungera:

Sjukdom
* dag 1 - ersättning från företaget
* dag 2-7 sjukpenning från försäkringskassa - utan läkarintyg
* dag 8-90 sjukpenning från FK - med läkarintyg
Läkaren remitterar under tiden till den rehabilitering som behövs

Utredning I
Efter 90 dgr/3mån kan FK göra en utredning för att se om sjukdomen beräknas bli långvarig, vad den beror på och vilken ytterligare rehabilitering som behövs. Nu kan FK erbjuda arbetsträning med bibehållen sjukpenning till den som vill.
A) Sjukdom: Det kan vara ett svårläkt benbrott, en hjärtinfarkt som fått komplikationer, dvs fysiska sjukdomar som man vet kommer att bli bra -tar bara lite längre tid.
Insats: max 3 mån ytterligare sjukskrivning, ev. fysioterapi, annan rehabilitering. Sedan arbetsträning.
B) Fysisk omställning: Det kan vara en snickare som måste byta arbete för inte belasta kroppen igen.
Insats: max 3 mån ytterligare sjukskrivning, ev. fysioterapi, ev. utbildning, ev. arbetsträning
C) Psykisk omställning: Här kommer vi till det svåraste. När man får en kronisk sjukdom eller ett handikapp ställs hela ens liv på kant, man ifrågasätter och omvärderar sin värld, man känner inte igen sig själv. Nu behöver man mer hjälp än bara sjukskrivning eller arbetsträning.
Man kan behöva samtalsterapi, psykolog eller beteendevetare för att få hjälp med att förhålla sig till sin nya situation.
Nu blir det mycket viktigt att FRÅGA den sjukskrivne vad han/hon BEHÖVER för hjälp.
Erbjuda ett paket av möjligheter till byte av arbete, utbildning, särskild rehabilitering.
Här är också samtalsterapi en hjälp till egen insikt.
Man kan behöva stödja och uppmuntra personen att hitta något nytt och glädjefullt i livet.
Att hitta sig själv som människa igen. Här är det viktigt att inse att vi människor är olika och fungerar olika.  För en del är det viktigt och påskyndar läkningsprocessen om man återgår i arbete så fort som möjligt, för andra försämrar det tillståndet.
Insats: max 3 mån ytterligare sjukskrivning ev.samtalsterapi, ev. fysioterapi

Utredning II
Efter 6 mån kan FK göra en ny utredning för att se om personen behöver en längre återhämtnings
Insats: sjukersättning 2 år


Utredning III
Om sjukdomen är kronisk och besvären förhindrar arbete kan man få  stadigvarande sjukpension
med möjlighet att arbetsträna med bibiehållen ersättning och med ett viss inkomst -
i samarbete med FK.

P.S. Ingen ska någonsin kunna bli utförsäkrad/oförsäkrad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar