Välkommen !

Detta är början på mina tankar om poliken.
Det kanske inte hänger ihop allt än, det får ni ha överseende med.
Det som fått mig att börja skriva och ironisera är de nya sjukförsäkringsreglerna och den orimliga förföljelse av alla sjuka.
Min önskan är att vi kan skapa ett bättre samhälle.
_____________________________________________________________________________________________________

Aktiemarknaden

Om vi nu ska ha den kvar så behöver den förändras.  Man måste utföra något arbete, utveckla någon idé eller produkt. Det bör vara utdelningen som är viktig, att man får utdelning på insatt kapital, där man investerat för att man tror på verksamheten inte för att tjäna pengar på pengar. Därför är det viktigt att pengarna är innestående i företaget under minst 5 år.

* Reavinst på försäljning på innehav av aktieinnehav kortare än 5 år.
* Efter 5 års innehav ej reavinst på försäljning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar